نقشه راه بازاريابي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب نگرش نقشه راه بازاريابي به عنوان يك ابزار نوين براي مديران بازاريابي، چالش‌هاي پياده‌سازي فرايندهاي تحليلي، بينش‌هاي مربوط به استفاده مناسب از نقشه راه بازاريابي و ابزارهاي دستيابي به پاسخ‌هاي مورد نياز درباره عملكرد برنامه بازاريابي شما را صحه‌گذاري مي‌كند. نقشه راه بازاريابي صحيح، علمي و اصولي به شما اجازه خواهد داد راحت‌تر از گذشته ريسك هاي سودمند بيشتري را در حوزه كسب و كار اتخاذ كنيد. فرايند نقشه راه بازاريابي چرخه سنجش، تجزيه و تحليل و بهبود مستمر است.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما