نقاشي انگيزشي و كاربرد آن در ارزيابي هيجانات و مهارت‌هاي شناختي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب حاضر به اين موضوع پرداخته شده كه چرا و چگونه مي‌توان از نقاشي‌هاي انگيزشي براي آگاهي از خيال‌پردازي‌ها، مهارت‌هاي شناختي و نيازهاي هيجاني استفاده كرد. در اين كتاب تلاش شده تا مشاهدات علمي با تجارت هنري كارگاهي مرتبط شود و دانش عيني به شيوه‌هاي ذهني‌اي كه ما به وسيله آن‌ها جهان بيروني و نيز خود را درك و بيان مي‌كنيم پيوند داده شود. همچنين كوشيده‌ام آنچه را از ابتداي كار خود در دهه 1960 با كودكان مبتلا به نقائص كلامي در مورد هنر به عنوان جايگزيني براي گفتار و نيز در مورد توانايي‌هاي كودكان، نوجوانان، و بزرگسالان بهنجار و نابهنجار دريافته‌ام به خوانندگان انتقال دهم.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما