مولتي ويتامين روح (چگونه زندگي‌تان را روي موج شادي تنظيم كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب مولتي ويتامين روح با راهكارهاي عملي به شما نشان مي‌دهد چگونه شادي را به معناي واقعي وارد روزهاي زندگي‌تان كنيد. با خواندن اين كتاب شما درمي‌يابيد شرايط و موقعيت‌هاي سخت و بحراني نقش چنداني در زندگي شما ندارند، بلكه اين شما هستيد كه با باورهاي خود زندگي‌تان را مي‌سازيد. شما مي‌آموزيد چگونه شادي را به زندگي‌تان تزريق كنيد و از تك تك لحظات‌تان لذت ببريد. در اين صورت است كه خير و بركت الهي در روزهاي زندگي‌تان سرازير خواهد شد.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما