موردپژوهي در مشاوره و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ساختار كتاب طوري تنظيم شده كه خواننده مي‌تواند نحوه‌ي كار از طريق ديدگاه‌هاي گوناگون با يك مرجع ثابت را به نظاره بنشيند، مراجعي با نام روت والتون كه در سرتاسر كتاب به بررسي مسائلش خواهيم پرداخت. هر يك از نه ديدگاه نظري (روانكاوي، ادلري،وجودي، شخص محوري، گشتالتي، واقعيت‌درماني، رفتار درماني، شناختي رفتاري و خانواده‌درماني) از طريق ارزيابي متخصصين خودشان از روت، كاوش در مسائل او را آغاز خواهند كرد. حرفه‌اي ترها علاوه بر ارزيابي و ارائه گفتگوهايي كه در جلسه درمان پيش مي‌آيد، درمان عملي از طريق سبك خاص كارشان را نيز آشكار مي‌سازند.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما