مهارت‌هاي مشاوره و روان‌درماني وجودي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر نوشته‌ي 2 نويسنده سرشناس و متخصص روان‌درماني و مشاوره وجودي است كه در هشت فصل تدوين يافته و با وسواس و دقتي تحسين انگيز اين رويكرد سيال و قالب‌گريز را در شكل مهارت‌هاي ضروري ارائه شده است. چارچوب درمان وجودي و آنچه براي مراجع اهميت دارد از جمله عناوين فصل‌هاي اين كتاب است. اميد است مطالعه اين اثر براي مشاوران و روان‌درمانگران و دانشجويان رششته‌هاي وابسته مفيد و كارساز باشد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما