مربي خودت باش (تفكر) همسويي با واقعيت و رسيدن به نتايج دلخواه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب پيشنهادي است ويژه براي آنان كه اهدافي متعالي دارند و مي‌كوشند به جاي آن‌كه در مقابل شرايط زندگي تسليم شوند، آن را مطابق ميل و خواسته قلبي‌شان بسازند. اين افراد باانگيزه و توانمند كساني هستند كه به قدرت تفكر ايمان دارند و براي رشد و شكوفايي استعدادهايشان بسيار تلاش مي‌كنند؛ پس براي برآورده ساختن خواسته‌ها و آرزوهايشان، قد علم مي‌كنند و شرايط دلخواهشان را خلق مي‌كنند. اينان انسان‌هايي وارسته‌اند كه خود و توانايي‌هايشان را باور دارند و از آن به نفع اهداف و خواسته هايشان بهره مي‌جويند و تا پايان راه با ثبات قدم و همت والا پيش مي‌روند و هرگز نااميد نمي‌شوند و در برابر ناملايمات كمر خم نمي‌كنند. مي‌انديشند، درست مي‌انديشند و براي حل مشكلاتشان راهكار مي‌يابند و آن را در زندگي‌شان به كار مي‌بندند.

58,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما