كارگاه مهارت‌هاي زندگي (راهنماي آموزش به نوجوانان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر براي مدرسين كارگاه‌هاي مهارت‌هاي زندگي نگاشته شده و شامل محتواي آموزشي و راهنماي گام به گام اجراي كارگاه‌ها است. هر دوره از زندگي خصوصيات خاص خود را دارد و براي آنكه بتوانيم به سلامت از آن گذر كنيم به مهارت‌هاي ويژه آن دوره نيازمنديم. دوران بلوغ معمولا براي نوجوانان و والدين‌شان دوره‌اي خاص و چالش برانگيز است. بچه‌ها در سنين نوجواني به مهارت‌هايي نياز دارند كه به آنها در گذر از سنين بحراني بلوغ كمك كند. آنها براي موفق شدن بايد بتوانند عاقلانه تصميم بگيرند و درست عمل كنند. در كتاب مهارت‌هاي زندگي به نوجوانان عوامل مؤثر بر موفقيت، تعيين اهداف‌ زندگي، وظايف اعضاي خانواده، دلايل رفتارهاي والدين، برقراري ارتباطات مؤثر، تصميم‌ها و پيامدها، رفتار جرأت‌مندانه، روش‌هاي پاسخ به قلدري، مديريت خشم، روش‌هاي حل اختلاف، معضل اعتياد، فشار همسانان، روش‌هاي مقابله با پيشنهادهاي درد‌سرساز و نقشه آرزوها آموخته مي‌شود. از ويژگي‌هاي مهم كتاب آن است كه نوجوانان با استفاده از روش‌هاي آموزشي متنوع از جمله بحث گروهي، بارش افكار، تمرين‌هاي فردي و گروهي، ايفاي نقش، و حل مسئله مباحث را مي‌آموزند و به طور عملي تمرين مي‌كنند.

77,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما