قدرت جادويي روانشناسي تصوير ذهني (راهي جديد براي زندگي‌اي روشن و پربار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تصوير ذهني مايه اصلي شخصيت و رفتار انسان است. با تغيير تصوير ذهني، شخصيت و رفتار او نيز تغيير مي‌كند. تصوير ذهني، سرحدات فضايل انسان را مشخص مي‌كند و نشان مي‌دهد چه كاري از او ساخته است و چه كاري از او ساخته نيست. با توسعه تصوير ذهني، دامنه عمل توسعه مي‌يابد و با پرورش واقع‌بينانه و مناسب آن، توانايي‌ها و استعدادهاي جديد ايجاد شده، عملاً شكست به موفقيت تبديل مي‌شود. اين كتاب شما را با دانش جديد سيبرنتيك يا كنترل ذهن آشنا نموده و به شما نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توانيد از آن براي دستيابي به هدف‌هاي مهم زندگي خود استفاده كنيد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما