فروشنده فوق حرفه‌اي (نخستين راهنماي جامع براي ورود به دنياي ثروتمندترين فروشندگان جهان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ـ در مورد ضعف‌ها و كاستي‌ها سخت نگيريد. مشكلات اجتماعي و افراد دشوار، هميشگي هستند. ـ هرگز به عقب نگاه نكنيد شايد در اين ميان فردي از شما سبقت بگيرد. ـ ديدگاه مثبت، نقش مهمي در كاهش استرس دارد. به جلو بنگريد و هرگز به عقب نگاه نكنيد...

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما