عشق و نفرت در قاب تحليل


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

سوالات شما در باب عشق و در قاب تحليل در اين كتاب پاسخ داده مي‌شوند؛ عشق و نفرت دو روي يك سكه! آيا عشقي كه بيمار يا روانكاو تجربه مي‌كند «واقعي» است؟ روانكاو چگونه بايد به بيماري كه به عشق اقرار مي‌كند پاسخ دهد؟ چه ميزان از اين عشق «واقعا» معطوف به شخص روانكاو است و چه ميزان با ديگر چهره‌هاي گذشته‌ي بيمار جايگزين شده است؟ چگونه يك فرد مي‌تواند به بيماري كه با عشق انتقالي درگير است كمك كند؟ مفهوم‌سازي عشق به عنوان «مقاومت» در كار تحليلي به چه معناست؟ «عشق» روانكاو به بيمار تا چه اندازه مي‌تواند نقش ايفا كند؟

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما