طراحي تدريس براي يادگيري راهبردها روش‌ها و فنون تدريس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از مشكلات اساسي يادگيرندگان، نداشتن ادراك و چارچوب كلي از مطالبي است كه بايد مطالعه كنند و اين بيش‌تر درباره كتب علمي و دانشگاهي صادق است؛ زيرا اكثر آن‌ها فاقد سازمان‌بندي و كليت منسجمي از مطالب مورد نظر است. از اين‌رو، خواننده وقتي شروع به مطالعه مي‌كند با ذهني آشفته و گسسته مطالب را دنبال مي‌كند.

قیمت محصول:

90,000 تومان


نظرات شما