سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنيد (راه‌هاي موثر براي برقراري ارتباط با ديگران و انتخاب)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وين داير در اين كتاب نشان مي‌دهد هر كدام از ما چطور مي‌توانيم از قرباني شدن خود توسط ديگران جلوگيري كرده و از موضع قدرت كه از درونمان سرچشمه مي‌گيرد عمل كنيم.اين كتاب در اين باره است كه اجازه ندهيم سرنخ‌ها از دستمان بيرون رود و براي كساني نوشته شده كه قويا احساس مي‌كنند نمي‌خواهند آلت دست ديگران باشند و مايلند اين جريان پايان پذيرد. اين كتاب خطاب به كساني است كه خواستار آزادي خود بوده و آن را از هر چيز ديگري برتر و فراتر مي‌دانند، مخصوصا كساني كه روح پر تحرك و پويايي داشته و مي‌خواهند از قيد و بندهاي زندگي در اين كره خاكي آسوده و آزاد باشند.

قیمت محصول:

66,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما