روانشناسي تحليلي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آنچه در اين كتاب به طور خلاصه از نظر مي‌گذرد براي اين است كه اصول عقايد روانكاوي به طرزي دقيق و بياني روشن و صريح براي طالبان اين علم تعريف شود . حقايق آن براي دوستداران اين دانش روشن گردد. آنچه كه ما درباره روان به دست آورده‌ايم دو چيز است: يكي خود دستگاه جسماني روان يا مركز روان به نام مغز (سيستم اعصاب). ديگري اعمال خودآگاهي و (يا وجدان) كه آن، غير از اين دو و چيز ديگري وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد نه بر ما معلوم است و نه در فهم كار ما كمكي مي‌كند و روزي هم كه وجود آنها معلوم شد، تنها كمكي را كه به ما خواهد كرد اين است كه فقط محل دقيق كارهاي رواني را به ما نشان دهد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما