راز اعداد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنگامي كه به بسياري از رفتارهاي ديني و فرهنگي خود نگاه مي‌كنيم، متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها مي‌شويم، نقشي كه در قرن حاضر و در دنياي پيشرفته نيز رنگ نباخته است. بسياري از ما 7 را عددي بسيار مقدس مي‌دانيم و از نحوست 13 هراسانيم. اما شايد دوست داشته باشيم بدانيم كه آيا اين اعداد در فرهنگ‌هاي دور و نزديك نيز همين ويژگي‌ها را دارند. كتاب راز اعداد اثر مستشرق شهير آلماني، آنه‌ماري شيمل، به آشنايي ما با نقش برجسته اعداد در فرهنگ‌ها و اديان كمك مي‌كند. خواننده اين اثر اطلاعات ارزشمندي را درباره تلقي ملت‌هاي گوناگون به دست مي‌آورد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: