ذهني به رهايي رسيده (راهنماي اساسي براي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب بسيار مهم، استيون هيز، مبدع و پژوهشگر پيشگام درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT)، مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري رواني را معرفي مي‌كند، مهارت‌هايي كه ACT را به يكي از اثربخش‌ترين رويكرد‌هاي روان‌درمان تبديل كرده است. معلوم شده است كه اين مهارت‌ها مفيد واقع مي‌شوند، حتي براي مسائلي كه رويكردهاي ديگر نتوانستند برطرف كنند. نتايج پژوهش‌ها حاكي از آن است كه مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري در تقريبا همه حوزه‌ها موثرند: سلامت رواني (اضطراب، افسردگي، سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال استرس پس از سانحه)؛ سلامت جسماني (درد مزمن، ديابت، سرطان)؛ فرايند‌هاي اجتماعي (مسائل ارتباطي، تعصب، داغ ننگ، خشونت خانگي)؛ و عملكرد (ورزش، كار، تغذيه، فعاليت بدني). انعطاف‌پذيري رواني چگونه كمك مي‌كند؟ ما بدين دليل گفتار مي‌شويم كه ذهن مسئله‌گشاي‌مان مي‌گويد از چيز‌هاي ترسناك و دردناك دوري كنيد. اما چيز‌هاي مهم دردناك‌اند. بنابراين، اگر از احساس آسيب‌پذيري دوري كنيم، بايد از چيز‌هاي مهم‌مان نيز دوري كنيم. چنانچه راه رهايي خود را بياموزيم، مي‌توانيم معنا‌دار و هدفمند زندگي كنيم، حتي مواقعي كه درد مي‌كشيم. از سوي ديگر، اين هدف با غرايز و برنامه‌ريزي‌هاي معمول ما در تضاد است. به همين دليل، لازم است از مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري براي مقابله با اين گرايش‌هاي ريشه‌دار استفاده كنيم - يعني، مهارت‌هاي پي‌بردن كنجكاوانه به افكار، گشودگي به هيجانات، توجه به لحظه حاضر، چشم‌اندازگزيني، روشن‌سازي عميق‌ترين ارزش‌ها، و ايجاد عادت‌ها بر اساس چيز‌هايي كه از صميم قلب دوست داريم. كتاب ذهني به رهايي رسيده، كه ايده آن در حين حمله وحشت‌زدگي به ذهن هيز رسيد، روايت جذابي از كشف علمي است، روايتي مملو از داستان‌هاي متاثر كننده و توصيه‌ها درباره نحوه استفاده فوري از مهارت‌هاي انعطاف‌پذيري. در اين كتاب، هيز شرح مي‌دهد كه چگونه پذيرش و گسلش كمك مي‌كند بچرخيم و به اجراي متعهدانه فعاليت‌هايي كه به راستي براي‌مان مهم‌اند روي آوريم.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما