خودت باش نه نخود هر آش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي چه مي‌گويد؟ امروز صبح كه از خواب بيدار شدم از خودم پرسيدم: زندگي چه مي‌گويد؟ جواب را در اتاق پيدا كردم. كولر گفت: خونسرد باش. سقف گفت: اهداف بلند داشته باش. پنجره گفت: دنيا را خوب بنگر. ساعت گفت: هر ثانيه با ارزش است. آيينه گفت: قبل از هر كاري، به بازتاب آن بينديش. تقويم گفت: به روز باش. در گفت: در راه اهدافت، سختي‌ها را هل بده و كنار بزن. زمين گفت: با فروتني نيايش كن.

قیمت محصول:

39,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما