حس مشتري (بازاريابي حسي يا مبتني بر حواس تاثير حواس 5 گانه بر رفتار خريد مصرف كننده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي درك مشتري بايد از صداي نبض رفتار مصرف هم عميق‌تر شد اين نزديكي به واسطه محيط رقابتي اجتناب‌ناپذير است. ايجاد حس مشترك از طريق حواس پنج‌گانه و عناصر محصول مي‌تواند مقدمه ايجاد يك نوستالژي و وفاداري به يك برند باشد، لذا داشتن دانش نسبت به حواس پنج‌گانه ضرورت داشته زيرا تاثير و ارتباط بين اين حواس با تغييرات رفتار مصرف‌كنندگان يك بازاريابي مدرن تلقي مي‌شود.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما