تحليل روان‌شناختي خودشكوفايي از ديدگاه مولانا و راجرز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب تحليل روان‌شناختي خودشكوفايي، اثر تطبيقي است كه به مقايسه ديدگاه‌هاي مولانا و راجرز درباره فرآيند خودشكوفايي و موانع پيش روي انسان‌ها از جمله نقاب پرداخته و ضمن طرح ديدگاه‌هاي راجرز به عنوان انسان‌گراي تجربي‌نگر و مولانا به عنوان انسان‌گراي معنوي‌نگر، تفاوت ديدگاه‌ها را به بررسي و تحليل گذارده است.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما