تحليل رفتار متقابل ( تحليل تبادلي) 100 نكته 100 تكنيك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تحليل تبادلي سيستمي چند منظوره و كلي از روان‌درماني است. تحليل تبادلي 100 نكته كليدي، تحولات در اين زمينه را با هم تلفيق كرده است. مفاهيم و اطلاعات پيچيده را قابل فهم‌تر ساخته و راهنماي عملي را براي چگونگي استفاده از اين تئوري و ارتقاي مهارت‌هاي روان‌درماني در عمل، مهيا نموده است. اين كتاب به 7 بخش مناسب تقسيم شده است كه شامل موارد زير است: فلسفه تئوري، روش‌ها و نقدهاي در مورد رويكردهاي مهم TA ديدگاه‌هاي TA در مورد ارتباط‌درماني تشخيص بستن قرارداد و برنامه‌ريزي درماني با استفاده از TA راهنماي عيب‌يابي براي اجتناب از دشواري‌هاي شايع.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما