بيمارستان خطرناك 8 (مجموعه ماجراهاي بچه‌هاي بدشانس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب چيزهاي خوشايندي براي خواندن وجود ندارد. جزيياتي موشكافانه درباره يك فروشنده مرموز، يك جراحي غيرضروري، يك سيستم آيفون، داروي بيهوشي، بادكنك‌هاي قلبي و خبرهايي تكان‌دهنده در مورد يك آتش‌سوزي از سري ماجراهاي اين قسمت بچه‌هاي بدشانس هستند.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما