اختلالات خواب (ارزيابي تشخيص و درمان در 1 نگاه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خواب نقشي حياتي در سلامتي و بهزيستي ما در سراسر عمرمان ايفا مي‌كند به طوري كه به اندازة غذا و آب براي بدن لازم است. در باب اهميت خواب همين بس كه ما انسان‌ها حدود يك سوم از عمرمان را صرف خوابيدن مي‌كنيم. داشتن خواب كافي و باكيفيت در هنگام شب مي‌تواند به حفظ سلامت رواني، كيفيت زندگي، و ايمني ما كمك كند. احساس ما در ساعت‌هاي بيداري تا حدودي بستگي دارد به آنچه در هنگام خواب برايمان اتفاق مي‌افتد. در طول خواب، بدن ما همچنان به كار ادامه مي‌دهد تا اينكه به حفظ سلامت جسمي و رواني ما كمك كند. در كودكان و نوجوانان، خواب براي رشد اهميتي بنيادي دارد. بنابراين، آگاهي نسبت به اهميت خواب، اختلالات وابسته به آن و نحوة ارزيابي و درمان اين اختلالات يك ضرورت به حساب مي‌آيد. كتاب حاضر راهنماي مختصر و مفيدي در زمينة خواب و اختلالات وابسته به آن است. در دو فصل اول اين كتاب، به اهميت و ضرورت خواب و تأثيرات آن بر ابعاد مختلف زندگي پرداخته شده است و متعاقب آن، انواع مختلف اختلالات خواب و نحوة ارزيابي و درمان آنها در قالب فصل‌هاي «بي‌خوابي»، «آپنة خواب»، «اختلالات حركتي»، «ناركولپسي»، «پاراسومنيا و انواع آن» و «اختلالات خواب در كودكان» تحت پوشش قرار داده شده است. در پايان نيز فصلي تحت عنوان «آيندة طب خواب» گنجانده شده است. در جاهاي مختلف اين كتاب، از آمار و ارقام سازمان‌ها و مؤسسات مربوطه، نظرات متخصصان و دانشمندان برجستة اين حوزه و نمونه‌هاي باليني متعدد براي فهم بهتر اهميت خواب و اختلالات وابسته به آن و روشن شدن هر چه بيشتر ابعاد مختلف اين بخش مهم از زندگي استفاده شده است. اين كتاب مي‌تواند براي پزشكان، روان‌پزشكان، روان‌شناسان، مشاوران، دانشجويان رشته‌هاي مربوطه، والدين و عموم مخاطبان مفيد واقع شود.

قیمت محصول:

51,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما