آنچه ما دريافت مي‌كنيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اخلاقيات مخصوص انسانهاي استثنايي نيست كه مي‌دانند چگونه همه وجودشان را فداي خدمت به همنوعان خود كنند. بلكه دامنه‌ي آن به وسعت همه انسانهاست، همه‌ي كساني كه هنگام فعاليت و مشغله‌روزانه‌ايشان،. در كار، خانواده و هر كجا كه هستند، به ديگران فكر مي‌كنند. روايتهاي زندگي و كلام‌هاي بي نام و نشاني كه در اين اثر جمع‌آوري شده‌اند، گواه بر اين حقيقت‌اند كه همه افراد بشر اختيار دارند با كارهاي هرچند به ظاهر ناچيز ، به خوبي رفتار كنند، يا به بدي با انسان رفتار كنند، يا باعث رنج ديگران شوند. اين روايات با به تصوير كشيدن ابعاد مختلف عمل خوب يا بد در قبال اطرافيان، به نحوي هشيارانه جنبه‌ها ي ناشناخته‌ي اعمال ما را روشن مي‌كنند و در نهايت در مي‌يابيم كه خوب رفتار كردن تنها ايجاد شادي زودگذر براي ديگري نيست. بلكه ترغيب او به متحول ساختن خود و همچنين تشويقش به تكرار محبتي است كه در حق خودش شده است. اگنس روسو، مدرس و سرپرست رشته‌ي علوم انساني، تحقيقاتي را درباره اخلاقيات و تاثيرات اجتماعي آن، در چارچوب گروه تحقيق در اخلاق عملي، زير نظر بنياد استاد الهي دنبال مي‌كند.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست نوآنس ارائه شده است.

قیمت محصول:

23,500 تومان


نظرات شما: