آناتومي يوگا (راهنماي مصور تكنيك‌هاي قامت حركت و نفس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برخلاف آنچه هنگام انجامِ دم حس مي‌كنيم اين ما نيستيم كه هوا را به داخل بدن مي‌كشيم، بلكه اتفاقاً اين هواست كه توسط فشار اتمسفريِ پيرامون به داخل هل داده مي‌شود. از آنجاييكه هوا همواره به سمت مناطقي در جريان است كه فشار كمتري دارند، افزايش حجم حفره‌ سينه‌، فشار هوا را در اين محفظه كاهش داده و باعث مي‌شود هوا به درون اين حفره سرازير شود. اين همان فرايند دم است. به اين ترتيب مي‌توان گفت نيرويي كه هوا را به درون ريه‌ها وارد مي‌كند بيرون از بدن قرار دارد. وقتي جنين در رحم قرار دارد، كار تنفس به عهده‌ مادر است. اما به دنيا آمدن، به معني جداشدن از بند ناف است - يك بند حياتي كه جنين را براي 9 ماه تغذيه كرده است. در اين لحظه، به ناگهان و براي اولين بار، نوزاد ملزم به انجامِ اعمالي مي‌شود تا بتواند زنده بماند و در اين بين، نفس‌كشيدن اولين عملي‌ست كه استقلال بدني و فيزيولوژيکِ نوزاد از مادر را اعلام مي‌كند. اين اولين تنفس، مهم‌ترين و قوي‌ترين دمي‌ست كه يك انسان در طول عمرش تجربه مي‌كند. اولين دم، بايستي با فشار بسيار زياري همراه باشد زيرا بايد بر كشيدگيِ اوليه‌ سطحِ بافت‌هاي ريه‌ كه تا پيش از آن غيرفعال بوده‌اند غلبه كند. نيرويي كه براي غلبه بر اين فشار لازم است سه يا چهار برابرِ نيرويي‌ست كه در يك دمِ معمولي نياز است...

قیمت محصول:

15,000 تومان


نظرات شما: