+World

 

مجموعه‌ي ورلدپلاس رمان‌هايي را شامل مي‌شود كه با نام ادبيات جهان شناخته مي‌شوند و داستان‌هايي كوتاه و بلند از گوشه و كنار جهان هستند. هدفمان اين است كه با اين سري كتاب‌ها شما را با دنيايي كم‌تر شناخته شده آشنا كنيم، مگر نه اين كه با هر داستان يك بار به جاي نويسنده مي‌نشينيم و از دريچه‌ي چشماني نو، دنيا را به گونه‌اي مي‌بينيم كه نويسنده تصوير كرده است. با همين رويكرد، اين مجموعه در تلاش است تا دركمان از دنيا را گسترش دهد و بر آن‌چه تا امروز مي‌ديديم و مي‌فهميديم بيفزايد.