ناشر راديو مثبت
وضعيت كالا

چطور فكر را به نيروي عملي كردن روياها تبديل كنيد رهايي از افكار منفي (2 كتاب گويا)

ـ در هر زمينه‌اي بزرگ فكر كردن و باور داشتن به خود و روياهايتان، كليد اصل موفقيت است. ـ براي اينكه بتوانيد بزرگ فكر كنيد در مورد اينكه در آينده يك موضوع چه شكل و حالتي مي‌تواند داشته باشد بينديشيد. ـ به جاي حوادث بيروني، افكار و طرز تلقي‌هاي شماست كه روحيه شما را شكل مي‌دهد. ـ ما زمان زيادي را كه صرف فكر كردن وسواس‌گونه به افكار منفي داشتيم. ـ ما ياد گرفته‌ايم كه دنيا را بد دريافت كنيم چون اين بد دريافت كردن ما جنبه مخافظتي دارد. مدت: 43 دقيقه + 43 دقيقه mpt فارسي
زبان فارسي
نويسنده ديويد برنز - ديويد شوارتز
سال چاپ 1398
نوبت ويرايش 1
ابعاد 13.5 * 1.9 * 18.8
وزن 83
شابك9786002742483