ناشر كتاب‌سراي تنديس
وضعيت كالا

چرا امشب مثل هر شب نيست (سوال‌هاي عوضي 4)

قبل از اين‌كه بخواي روي اين پرونده، مفصل تحقيق كني، اين چند تا سوال رو از خودت بپرس. 1- اگه قطاري به سرعت توي شب در حال حركت باشه، آيا براي سوار شدن، ديگه دير شده؟ 2- وقتي همه آدم‌هاي توي قطار مشكوكند، از كجا مي‌فهمي كه بايد كي رو تعقيب كني؟ 3- قتل! 4- صبر كن ببينم، كي گفت «قتل»؟ آيا همه چي از خط خودش خارج شده؟