هارموني‌هاي آسماني و مناجات عرفاني (تكنوازي تنبور استاد الهي)

نيايش عرفاني: در اين سي‌دي چند چهره بزرگ معنويت در سنت عرفاني غرب ايران، از جمله شاه‌خوشين، بابا فقيه، بابا سرهنگ، و بابانااوسي، كه اغلب آنها در قرون 10 تا 15 هجري مي‌زيسته‌اند، از طريق توالي مداوم قطعات فراخوانده شده‌اند... هارموني‌هاي آسماني: اين سي‌دي از وجه ديگري از موسيقي استاد الهي پرده برمي‌دارد: بديهه‌نوازي او، نه فقط در نواختن سه‌تار و تنبور، كه هر يك تكنيك‌هاي خاص خود را دارند، بلكه در نواختن تنبور با پنج سيم، كه او خود آن را ابداع كرد تا تركيبي ايجاد كند ميان...
زبان فارسي
مترجم استاد الهي
سال چاپ 1392
نوبت ويرايش 1
ابعاد 12 * 1 * 14
وزن 175
شابك6260608004785