اين كتاب نگاهي است از بيرون به دنياي خوشايند مضحكه، دنياي سرشار از لذت احساس آزادي و رهايي... آزادي از قيد و بند منطق، آن نوع از آزادي و رهايي خوشايند كه در زندگي جدي و رسمي مستور مانده است، خنده... خنده رها و بي قيد و بند. نمايش سنتي سياه‌بازي بر آمده از آيين‌ها، جشن‌ها و جشنواره‌هايي است چون ميرنوروزي با دلقك و خادمان خود، كوسه برنشين، تقليدچي‌ها و در حقيقت بخشي از هنر عوام نه فقط به قصد سرگرمي، سرخوشي و شاد زيستي بلكه چه بسا و حتي نه آگاهانه به غريزه به مضحكه كشاندن نظم تحميلي و فرو كشيدن صاحبان قدرت و ثروت و جاه و مقام حتي شاه و وزير توسط عوام مردي به نام دلقك دربار و خنديدن به قهقه خنديدن و خنداندن تماشاچي بر آن‌ها. آنچه كه امروز و بيش‌تر مي‌تواند مورد توجه و حتي مورد استفاده اهل تئاتر قرار گيرد، بخش مربوط به ساختار اين نمايش سنتي است، محصولي از فرهنگ‌سازان فروتن و بي‌نام و‌نشان كه گرچه امروز ديگر امكان يا كاربرد اجرايي ندارد، اما عناصر موجود در اين ساختار نمايشي بدون متن و ريزبيني و ريزه‌كاري‌هاي آن اگر نه آموزنده، لااقل مي‌تواند عبرت‌آموز باشد. به خصوص براي سهل‌انگاران، نوآموختگان خوش نياموخته، نه فقط بازيگران كه حتي نمايش نامه‌نويسان و اين همه البته نه به قصد دعوت به بازيگري يا نوشتن نمايش‌نامه به آن شيوه، بلكه بيان اين مطلب كه هزار نكته باريك‌تر ز مو اين‌جاست.
زبان فارسي
نويسنده محسن سراجي
سال چاپ 1397
نوبت چاپ 3
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 160
قطع رقعي
ابعاد 14 * 0.8 * 21
نوع جلد شوميز
وزن 175
شابك9786001191046