ناشر كتاب‌سراي تنديس
وضعيت كالا

مگه الان نبايد مدرسه باشي (سوال‌هاي عوضي 3)

پيش از اين‌كه بخواي اصلا به اين كتاب فكر كني، اين چند تا سوال رو از خودت بكن. 1- بوي دود مي‌شنوي؟ 2- دانش‌آموزها در خطرند؟ 3- يه جا آتيش‌سوزي ناجوري شده و اين آتيش‌سوزي يه شاهد هم داشته ولي اين‌طور كه بوش مي‌آد، اين شاهد گم شده. اين تنگ‌هاي ماهي هم خالي‌آند. كتاب‌ها هم سفيدند. 4- صبر كن ببينم، اين‌ها كه سوال نيستند. معلوم هست اين‌جا چه خبره؟