ناشر آرمان رشد
وضعيت كالا
ما حق داريم انتخاب كنيم كه در هر لحظه چه احساسي داشته‌ باشيم. هر موقعيتي براي ما يك گزينه است و اين ما هستيم كه در هر شرايطي كه پيش مي‌آيد تصميم مي‌گيريم كه در برابر رويداد يا پيشامدها واكنش نشان دهيم و يا آن را ناديده بگيريم و يا به آن پاسخ دهيم.از اين رو نگرش يا طرز تلقي؛ يعني دريافت و برداشت ما از وقايع پيرامونمان بسيار مهم است. نگرش موضوع بسيار قدرتمندي است و نقش مهمي در سرنوشت ما بازي مي‌كند، چرا كه نگرش من زندگيم را رقم مي‌زند.
زبان فارسي
نويسنده علي صاحبي
سال چاپ 1394
نوبت ويرايش 1
ابعاد 13.5 * 1.2 * 19
وزن 94
شابك2500110033953

كالاهاي مشابه

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند