ناشر انديشه احسان
وضعيت كالا

معجزه هلدينگ‌ها (تشكيل و راه‌اندازي و مديريت هلدينگ‌ها)

اين كتابءعلاوه‌ بر تعاريفء ويژگي هاي خاص و متمايزء مزاياء ضرورت‌هاء انواع آفت‌هاي هلدينگء به بحث پيرامون مديريت يكپارچه و توام با ارزش‌هاي اقتصادي و سازماني در هلدينگء نظام‌هاي برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت در هلدينگ‌هاء انواع ساختارهاي سازماني و پيكربندي ساختار هلدينگ‌هاء كارويژه‌هاء عناوين فرايندهاي اصلي و همچنين نظان مديريت عملكرد در هلدينگ‌ها مي‌پردازد. در نهايتء الگوي جامع و فرايندمحور جهت مديريت سرمايه‌گذاري‌ها در هلدينگ‌ها و همچنين الگويي جامع جهت تشكيلء راه‌اندازي و مديريت كارآمد هلدينگ‌ها ارائه خواهد شد.
زبان فارسي
نويسنده علي‌اصغر انواري رستمي - ناصر آخوندي - رسول طهماسبي -
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 314
قطع رقعي
ابعاد 14.5 * 2 * 21.5
نوع جلد شوميز
وزن 299
شابك9786227303490