باشد كه معجزه‌ي شكرگزاري درهاي دنياي نويني را بر تو بگشايد و بر تمامي سال‌هاي زندگي‌ات شادماني به ارمغان آورد. اين خواسته قلبي من براي تو و تمامي جهان است...

كالاهاي مشابه

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند