كوويد -19: بازتنظيم بزرگ دورنمايي از جهان پساكرونا به دست مي‌دهد و اين همه‌گيري را بر اساس پنج مقوله كلان اقتصاديء اجتماعيء ژئوپلتيكيء زيست محيطي و فناوري ارزيابي مي‌كندء اثرات همه‌گيري را بر روابط خرد در شركت‌ها و صنايع خاص مطرح مي‌كندء و فرضياتي درباره پيامدهاي احتمالي همه‌گيري در سطح فردي ارائه مي‌دهد. جهان پس از شيوع كوويد- 19 بر سر دوراهي قرار گرفته است. يك مسير بشر را به دنيايي مي‌برد شبيه همين دنيايي كه داريمء اما با اوضاع و احوالي وخيم‌تر كه مدام با رويدادهاي ناگوار و ناگوارتر غافلگيرمان مي‌كند. مسير ديگر ما را به دنيايي بهتر هدايت مي‌كند دنيايي منصفانه‌تر كه با طبيعت مهربان‌تر است و چشم اندازي نويد بخش دارد.
زبان فارسي
نويسنده كلاوس شواپ - تيه‌ري ماله‌ره
مترجم علي‌رضا حسني
سال چاپ 1400
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 248
قطع رقعي
ابعاد 13 * 1.5 * 19.5
نوع جلد شوميز
وزن 205
شابك9786004902830