دوراني كه با شنيدن كلمه «كار آفرين»، معمولا در ذهنمان شخصي با موهاي سفيد يا جو گندمي مجسم مي‌شد گذشته است. همان شخص كاآفريني كه در آغاز با ذره ذره پس‌انداز كردن و يا با استفاده از پشتوانه‌ ديگران، بالاخره شركت يا كارخانه‌اي راه مي‌انداخت. اين شيوه‌ كارآفريني، مخصوص قرن بيستم يعني عصر صنعت بود، اكنون در قرن بيست و يكم و در عصر ارتباطات و جهش تكنولوژيك هستيم. شكاف و فرصتي كه از دوران ‌گذار از عصر صنعت به عصر ارتباطات و تكنولوژي به ‌وجود آمده، مفهوم كارآفرين و كارآفريني را كاملا متحول كرده‌است و شرايط جديد به ما اين امكان را مي‌دهد كه با ياد گرفتن نكاتي خاص، يك كارآفرين شويم، حتي با دست خالي!
زمان: 300 دقيقه
قالب‌بندي: mp3
زبان فارسي
نويسنده دارن هاردي
سال چاپ 1396
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
ابعاد 13.5 * 2.5 * 17.7
نوع جلد -
وزن 83
شابك2500110099416