«وين داير» داراي درجة دكتراي تخصصي در مشاورة آموزشي و استاد دانشگاه در نيويورك، در اين سي‌دي شما را ياري مي‌كند تا هر آنچه در ذهن خود تصور مي‌كنيد- در صورتي كه با خالق هستي هماهنگ باشد- به واقعيت تبديل كنيد. وي به شما وعده مي‌دهد كه با قدرت اراده نيروها، توانا‌يي‌ها و استعدادهاي نهفتة شما بيدار خواهد شد و شما درخواهيد يافت كه بسيار بزرگتر از آن هستيد كه هميشه فكر مي‌كرده‌ايد.
زبان فارسي
سال چاپ 1389
نوبت ويرايش 1
ابعاد 18 * 3.5 * 23
وزن 100
شابك9789641165866

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند