راحت باش گير نده ماموريت تو در زندگي اين نيست كه بدون مشكل پيش بروي ماموريت تو اين است كه عليرغم مشكلات با شور و شوق به مسيرت ادامه دهي.
زبان فارسي
نويسنده اندرو متيوس
مترجم فرخ بافنده
سال چاپ 1395
نوبت چاپ 5
نوبت ويرايش 1
شابك2500110082692