ارهان پاموك شوري در سر را در سال 2015 منتشر كرد. رماني كه برعكس بقيه نوشته‌هاي اين نويسنده درباره حاشيه‌نشين‌هاي استانبول است. آن‌هايي كه از روستاهاي خاك گرفته شرق آناتولي در دهه 50 و بعدش به استانبول مهاجرت كردند و بعد مدتي محله‌هاي خود را ساختند. شخصيت اصلي پاموك، «مولود» سال‌هاست در اين شهر دست‌فروشي مي‌كند و شاهد تاريخ پر فراز و نشيب استانبول است. تاريخي مملو از كودتاها، درگيري‌هاي خونين ميان ارتش و كردها، از بين رفتن بافت دوران عثماني، عوض شدن سليقه مردم و ... رماني حيرت‌آور از برنده جايزه نوبل كه باز روح استانبول و انسان اين‌بار حاشيه‌نشينش را احضار مي‌كند و آن‌قدر خرده روايت برايش مهيا مي‌كند كه او گم مي‌شود در اين حجم اتفاق‌هاي عجيب. رمان مملو از شخصيت‌هاي متفاوت است، كارگران فصلي، ماست فروش‌ها، چپ‌هاي اسلحه به دست، ناسيوناليست‌هاي خشن ترك، اسلام‌گراها، ماموران رشوه‌گير دولت، تازه به دوران رسيده‌ها، گانگسترهاي بساز و بفروش و ... پاموك در اين سمفوني با شكوه قهرمان تنهايش را روي تپه‌هاي دوردست مي‌برد تا به نورهاي استانبول نگاه كند و راوي شهري باشد كه ناگهان گسترده و متراكم شد. شوري در سر خوانندگان پاموك را غافلگير كرده است.