ناشر اديبان
وضعيت كالا

روزها و راز

اين كتاب 365 صفحه‌اي كه بر پايه حقايق قدرتمند «راز» استوار شده است، بينش و آگاهي جديدي نسبت به قانون جاذبه ارائه مي‌كند كه بسيار فراتر از تصورات خواننده است و شادماني، خوشبختي و وفور نعمت در تك تك روزهاي سال را به همراه مي‌آورد... راز قدرتمندترين قانون كائنات را آشكار مي‌سازد و توضيح مي‌دهد كه چگونه هر فردي مي‌تواند از اين قانون، يعني قانون جاذبه استفاده كند و شادماني، عشق، سلامت و سعادت نامحدود را در زندگي خود خلق نمايد. «راز» تمام روياهايي است كه داشته‌اي... و هم‌اكنون در دستان تو قرار دارد...

كالاهاي مشابه

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند