ناشر منشور صلح
وضعيت كالا

روانشناسي پرخاشگري و تعارضات اجتماعي (جلد اول)

در بخش‌هاي مختلف اين كتاب، به بررسي پاره‌اي از تازه‌ترين يافته‌ها، در زمينه پرخاشگري و تعارض اجتماعي پرداخته مي‌شود، موضوعي كه ضمن جلب توجه افكار عمومي، مورد نظر دست‌اندركاران علم روان‌شناسي نيز بوده است. در خلال مطالب اين كتاب، طيفي از رويكردهاي نظري شامل ديدگاه تكاملي تا شناختي، عاطفي، عصب - روانشناختي، از يك سو و ديدگاه‌هاي باليني گوناگون تا تحليل هاي اجتماعي و فرهنگي پيرامون ماهيت و ويژگي‌هاي تعارض و پرخاشگري، پوشش داده مي‌شود. هدف كتاب، ارائه اطلاعاتي يكپارچه بر اساس دستاوردهاي پژوهش روانشناختي در زمينه چيستي،پيشايندها، مديريت و پيامدهاي پرخاشگري و تعارض بين فردي و بين گروهي است. مطالب آمده در اين گفتارها ضمن تكيه بر يك رويكرد يكپارچه‌نگر، مبتني بر اين فرض هستند كه تعارض بين انسان ها را از طريق تحليل دقيق فرايندهاي شناختي، عاطفي و انگيزشي كساني كه درگير موقعيت متعارض مي‌شوند و نيز آشنايي همه جانبه با بافت تكاملي، زيست شناختي، اجتماعي و فرهنگي موقعيت مزبور، مي‌توان درك كرد...
زبان فارسي
نويسنده ژوزف فورگاس - اري دابليو - كرو گلانسكي - كيپلينگ ويليامز
مترجم محمود براتوند
سال چاپ 1397
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 310
قطع رقعي
ابعاد 14.5 * 2 * 21.5
نوع جلد شوميز
وزن 309
شابك9786009648672