1. تفكر آيا فقط انسان‌ها فكر مي‌كنند؟ روند تفكر سقراطي عوامل تاثير‌گذار بر ساختار فكر تفكر از ديدگاه ژان پياژه روند تفكر تفكر انتزاعي چيست؟ تفكر فيلسوفانه دوربيني و دورانديشي توجه به جزئيات تفكر ابتدايي تفكر بچه‌گانه عوارض تفكر انتزاعي خانم‌ها حاصل تفكر چيست؟ تفكر در خانم‌ها و آقايان سرعت حل مساله در خانم‌ها حل مساله در آقايان چگونگي آموزش انواع تفكر به كودكان 2. هوش حافظه قضاوت محاسبه توانايي‌هاي افراد با درجات متفاوت هوشي واكنش افراد با بهره‌هاي هوشي متفاوت به محرك‌هاي بيروني آيا مي‌توان بهره‌ي هوشي كودكان را تغيير داد؟ هوش مكانيكي
زبان فارسي
نويسنده محمد مجد
سال چاپ 1393
نوبت ويرايش 1
ابعاد 13.5 * 1.5 * 13
وزن 123
شابك2500110016611