ناشر ارجمند
وضعيت كالا

راهنماي بالينگران در آموزش ذهن‌آگاهي (برنامه جامع جلسه براي متخصصان سلامت)

دوره‌اي است كه شاهد انفجار محبوبيت مداخلات مبتني بر ذهن‌آگاهي هستيم و دليل آن هم موفقيت اين رويكردها در درمان تمامي مشكلات، اعم از استرس‌هاي معمول روزانه تا موقعيت‌هاي دشوارتري از قبيل افسردگي، اضطراب و اختلال استرس پس از آسيب است. موفقيت اين كتاب حاصل ارائۀ راهنماي كامل به صورت جلسه به جلسه به متخصصان براي آموزش ذهن‌آگاهي است، به همراه نوشته‌ها و مواد آموزشي لازم براي آموزش مقدماتي ذهن‌آگاهي در موقعيت‌هاي متنوع و متفاوت و باوجود زمينه‌هاي نظري مختلف. اگر شما متخصصي هستيد كه به آموزش ذهن‌آگاهي علاقه‌منديد، اين كتاب تمام آنچه براي شروع سريع اين كار لازم داريد را در اختيارتان قرار مي‌دهد. پروتكل مقدماتي و شش هفته‌اي اين كتاب بسيار ساده است و مي‌تواند در موقعيت‌هاي مختلف از بيماران سرپايي در كلينيك‌هاي سلامت روان تا بيماران بستري در بخش‌هاي سرطان ، و از برنامۀ ترك اعتياد تا موقعيت‌هاي آموزشي به‌كار گرفته شود. به علاوه، اين كتاب به شما مي‌گويد كه براي هر كلاس به چه چيزهايي نياز داريد؛ براي هر جلسه رئوس مطالب را بيان كرده؛ نوشته‌هاي لازم براي تمرين‌هاي مراقبه در هر هفته؛ و منابع ارزشمندي براي مطالعۀ بيشتر و دانش‌افزايي نيز در اختيار شما قرار داده است. اگر به فكر افزودن ذهن‌آگاهي به حرفۀ خود هستيد، اين كتاب مناسبي براي شروع كار شماست.

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند