بسياري از انسان‌ها آرزو مي‌كنند كه اي كاش راه و روشي ساده وجود داشت تا احساسات ناخوشايند و خاطرات تلخ و آزاردهنده را از فكر و ذهن و ضمير خود پاك مي‌كردند تا انرژي مثبت دوباره در وجودشان به گردش درمي‌آمد. مانند كودك شاد و بي‌خيالي كه هنوز تجربه تلخي در زندگي نداشته است. خوشبختانه چنين راه و روشي ساده كه علم آن را اثبات كرده، وجود دارد و ميليون‌ها نفر در سراسر جهان با انجام دقيق آن ظرف چند دقيقه تا چند ساعت و روز و هفته بسته به شدت مشكل احساسي‌شان موفق شده‌اند خود را از دام احساسات و خاطرات منفي و ناخوشايند رها كنند. نام اين روش فن آزادسازي احساسات است كه در پايگاه اطلاعات آقاي رابرت اسميت يكي از محبوب‌ترين روش شفاي روحي و رواني تاريخ نام گرفته است.
زبان فارسي
نويسنده رابرت اسميت
سال چاپ 1395
نوبت ويرايش 1
ابعاد 13.7 * 1.5 * 19.3
وزن 128
شابك2500110070392