ناشر كوله‌پشتي
وضعيت كالا

خودت را به فنا نده (كمتر فكر كن و دل به زندگي بده)

تمام مدتي كه درگير بگو مگو و قضاوت‌هاي دروني هستي، و البته هيچ‌وقت هم متوقف نخواهند شد، صدايي آرام زير گوشت زمزمه مي‌كند: «خيلي تنبل و خرفتي و اصلا به درد هيچ كاري نمي‌خوري.» تو حتي متوجه نيستي چقدر به اين زمزمه اعتقاد داري يا چه اندازه تباهت مي‌كند. تو فقط تمام روز كار مي‌كني تا بر استرس‌ها و فشارهاي روحي‌ات چيره شوي، زندگي‌ات را نجات دهي و اگر نتواني چرخ لعنتي زندگي را بچرخاني، تن به تسليم مي‌دهي و شايد هرگز به جايي كه در زندگي مي‌خواستي نرسي. شايد هيچ‌گاه به آن شادي، اندام ايدئال، شغل يا ارتباطي كه آرزويش را داري نرسي. اين كتاب به كساني اختصاص دارد كه آن خودگويي‌هاي بي‌حاصل را تجربه كرده‌اند. جريان بي‌پايان شك و بهانه، زندگي روزمره را به گند مي‌كشد. اين كتاب سيلي دنياست كه بيدارت كند تا توانايي‌هايت را كشف كني، خودت را به فنا ندهي و به بهترين خودت در زندگي تبديل شوي....
زبان فارسي
نويسنده جان بيشاپ
مترجم حسين گازر
نوبت چاپ 22
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 136
قطع رقعي
ابعاد 14.3 * 0.9 * 21.4
وزن 144
شابك9786004611664