ناشر چشمه
وضعيت كالا

جذابيت پنهان بونوئل (مجموعه نقدها و نظرات لوئيس بونوئل درباره سينما به ضميمه چند فيلم‌نامه از او)

لوئيس بونوئل: اكتاويو پاز زماني گفته بود: «آدم محبوس تنها كافي است چشمانش را ببندد تا جهان را منفجر كنـد.» مـن با اسـتناد به حرف او اضافه مي‌كنم: پلك سـفيد پرده‌ي سـينما كافي اسـت نـور خود را بتاباند تا جهان را زيرورو كند. اما فعلاً مي‌توانيم راحت بخوابيم، چون نوري كه از سينما به سوي ما مي‌‌آيد به‌دقت سـنجيده و مهار شده اسـت. در هيچ‌يك از هنرهاي قديمي چنين عدد متناسب بزرگي بيـن امكانـات موجود و كار تمام‌‌شـده وجود ندارد. سـينما بر مخاطبش تأثير مسـتقيم مي‌گذارد: با نمايش افراد و اشيا به شكل دقيق و مشخص، و در سكوت و تاريكي كندن مخاطب از چيزهايي كه شايد «عادات ذهني» معمول او باشد. به همين دليل، فيلم مي‌تواند طوري مخاطبش را تسخير كند كه هيچ شـكل بياني انسـاني ديگري نمي‌تواند. اما همچنين مي‌تواند او را به شكلي بي‌نظير تحميق هم بكند؛ و متأسـفانه به نظر مي‌رسـد اين دومي تنها مأموريت اصلي فيلم‌هاي امروز اسـت. اين سـينما تكرار تهوع‌انگيز همان داسـتان‌هايي است كه قرن نوزدهم در تلاش براي گفتن‌شان بود و البته در رمان‌هاي معاصر هنوز هم تكرار مي‌شوند.
زبان فارسي
نويسنده جمعي از نويسندگان
مترجم شيوا مقانلو
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 98
قطع وزيري
ابعاد 16.5 * 0.6 * 23.4
وزن 136
شابك9786220100959

كالاهاي مشابه