ناشر آدينه
وضعيت كالا
اساسا افكار ما بسيار قدرتمند هستند، مخصوصا هنگامي كه با اهدافي معين، ايستادگي و اشتياقي سوزان براي ثروتمند شدن يا رسيدن به اهداف ديگر همراه شوند. براي رسيدن به هدف‌ها و به انجام رساندن روياهاي خود، تنها لازم است بفهميد چه مي‌خواهيد و تا زماني كه به آن جامه‌ي عمل بپوشانيد، بااراده، پاي خواسته‌ي خود بايستيد. براي رسيدن به سر منزل مقصود، داشتن پول، تحصيلات يا قدرت نفوذ لازم نيست، تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه ابتكار، اعتقاد و اراده‌ي مورد نياز براي رسيدن به هدف را داشته باشيد.
زبان فارسي
نويسنده ناپلئون هيل
مترجم موسسه ترجميك
سال چاپ 1399
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 38
ابعاد 115 * 0.3 * 189
وزن 45
شابك9786008610991