.
نويسنده استاد الهي
سال چاپ 1393
نوبت ويرايش 1
ابعاد 14 * 1 * 12
وزن 105
شابك2500110214888