تاليف اين كتاب علل گوناگوني دارد اما مهم‌ترين دلايل آن همگامي دو نسل در تاليف اين كتاب، نگاه همنشيني فن و تكنيك به علاوه كشف وشهود، نگاه بومي به مقوله نمايش‌نامه‌نويسي، فاعليت مخاطب در خوانش اين كتاب و شك سقراطي به مقبوليات موجود در حوزه نمايش‌نامه‌نويسي است. در وضعيت فرهنگي ما و به تبع آن تئاتر، تاملي بين نسل قديم و نسل نو وجود ندارد. نسل قديم بي‌چون و چرا پايبند سنت است و بر آن پافشاري مي‌كند و از پذيرش هر گونه نوآوري امتناع مي‌كند. نسل نو نيز يكسره معتقد به آوانگارديسم است و سنت را انكار مي‌كند. نسل قديم، نسل نو را ناديده مي‌گيرد و نسل نو، نسل قديم را نفي مي‌كند. در نتيجه امكان برقراري ديالوگ بين اين دو نسل وجود ندارد. البته لازم به تذكر است كه اين‌جا منظور از نسل قديم و نسل نو، سن تقويمي نيست، بلكه سن انديشگي است. به همين دليل بخشي از نسل قديم گاهي در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به ظاهر خود را همگام با نسل نو نشان مي‌دهد، در حالي كه به آن اعتقادي ندارد و در مواردي نسل نو براي تثبيت خود از موقعيت نسل قديم بهره مي‌گبرد. اما منظور ما از همگامي نسل‌ها اين است كه هر دو ادراك متقابلي از يكديگر داشته باشند. اگر نسل قديم درك حداقلي و باورمندانه از شرايط و نيازهاي امروزي داشته باشد و نسل نو شناختي از سنت،اين تعامل به وجود خواهد آمد.
زبان فارسي
نويسنده نصرالله قادري - غلامحسين دولت‌آبادي - آراز بارسقيان
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 364
قطع رقعي
ابعاد 14.4 * 2.1 * 21.6
وزن 349
شابك9786008982166