ناشر ارجمند
وضعيت كالا

انگيزش و راهبردهاي يادگيري براي موفقيت در دانشگاه (با تمركز بر يادگيري خودنظم‌دهي)

امروزه علت اصلي موفقيت در يادگيري را استفاده درست از راهبردهاي يادگيري، مديريت انگيزش و رفتار مي‌دانند. با اين حال، توضيح نحوه وقوع يادگيري و ارائه برخي تمرين‌ها به دانشجويان، لزوما نگرش‌ها، باورها يا رفتارهاي آن‌ها را تغيير نمي‌دهد. تغيير عادت‌هاي نادرست و غيرمؤثر مطالعه و يادگيري، يك فرآيند دشواري است. اين كتاب بر اساس تجارب حاصل از كارگاه‌هاي آموزشي دمبو و سلي در اين زمينه با عنوان «يادگيري نحوه ياد گرفتن» و هم‌چنين با تركيب نظريه‌ها، پژوهش‌ها و كاربردها، دانشجويان را راهنمايي مي‌كند تا راهبردهاي يادگيري و مطالعه مؤثر را ياد بگيرند، تمرين كنند، و با استفاده از راهبردهاي خودنظم‌دهي، رفتار تحصيلي خودشان را بهبود بخشند. در اين كتاب مباحث مربوط به خودنظم‌دهي با ديد كاربردي و به صورت ساده نوشته شده است. چارچوب سازمان‌بندي كتاب بر شش مؤلفه مرتبط با موفقيت تحصيلي (انگيزش، روش‌هاي مطالعه و يادگيري، مديريت زمان، مديريت محيط‌هاي اجتماعي و فيزيكي و نظارت بر عملكرد) استوار است. ويژگي‌هاي مهم متن عبارت‌اند از: تمرين‌ها، فعاليت‌هاي پيگيري، بازتاب‌هاي دانشجويان، مرورهاي آخر فصل، نكات كليدي و واژه‌نامه. اين كتاب در چهار بخش و 11 فصل سازمان يافته است: ـ بخش اول: بنيادهاي يادگيري و انگيزش. فصل اول ـ خودنظم‌دهي تحصيلي، فصل دوم ـ درك انگيزش، فصل سوم ـ درك يادگيري و حافظه. ـ بخش دوم: راهبردهاي انگيزشي. فصل چهارم ـ هدف‌گزيني، فصل پنجم ـ خودنظم‌دهي هيجان‌ها. ـ بخش سوم: راهبردهاي رفتاري. فصل ششم ـ مديريت زمان، فصل هفتم ـ خودنظم‌دهي محيط‌هاي فيزيكي و اجتماعي. ـ بخش چهارم: راهبرهاي مطالعه و يادگيري. فصل هشتم ـ يادگيري از كتاب‌هاي درسي، فصل نهم ـ يادگيري از سخنراني‌ها، فصل دهم ـ آماده شدن براي امتحان، فصل يازدهم ـ امتحان دادن.
زبان فارسي
نويسنده مايرون دمبو - هلنا سلي
مترجم احمد علي‌پور - اكبر رضايي
سال چاپ 97
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 352
قطع وزيري
ابعاد 16.6 * 1.7 * 23.2
نوع جلد شوميز
وزن 500
شابك9786002007469