ناشر هوپا
وضعيت كالا

الان نبايد مدرسه باشي (همه پرسش‌هاي اشتباه 3)

قبل از آن‌كه هيچ فكري درباره «الان نبايد مدرسه باشي؟» بكنيد، پرسش‌هاي زير را از خودتان بپرسيد: 1- بوي دود مي‌آيد؟ 2- دانش‌آموزان در خطرند؟ 3- براي رسوا كردن يك آتش‌سوزي شاهدي هست كه ظاهرا گم شده. از طرفي، اين آكواريوم‌ها خالي‌اند و اين كتاب‌ها سفيد. 4- صبر كنيد ببينم، اين‌ها كه پرسش نيستند! جريان از چه قرار است؟...