«تا از ابتذال و ياسي كه در زندگي روزمره‌مان بر ما مستولي مي‌شد عبور كنيم، به گونه‌اي كه در عشقي كه راه‌مان را به سمتش يافته بوديم، درهم پيچيديم، لحظه ذوب شدني كه در آن، از ما، فقط آن چيزي كه خالص و حقيقي است به جا بماند، هر چيز ديگري بسوزد و نابود شود و ما را با احساس‌هايي، برهنه رها كند، احساس‌هايي كه براي ارزاني كردن بهترين‌هايمان به يكديگر و به دنيايي كه در اطراف‌مان ساخته بوديم، گشوده و آماده‌اند، و اين چيزي بود كه خوشبختانه در آن زمان به قدر كفايت اتفاق افتاد، تا در ميان‌سالي به ما فرصت بدهد كه پشت ميز، روبه‌روي يكديگر بنشينيم و نشان بدهيم كه چنين شور و حرارتي، چنان كه بايد و شايد در ما وجود دارد و اين بخشي از ما، كوچك‌ترين تغييري نكرده است، در همين حال همه اين افكار، چونان سيلابي مدام در من جريان دارند.»
زبان فارسي
نويسنده مايك مك كورمك
مترجم آرمين كاظميان
نوبت چاپ 1
نوبت ويرايش 1
تعداد صفحات 320
قطع رقعي
ابعاد 13.8 * 1.5 * 20.5
وزن 338
شابك9786003675063